sochy: 

František Pašek se narodil 2. 12. 1922 ve Snětí u Ledče nad Sázavou. Studoval u profesorů Otto Eckerta a Jana Kavana na VŠUP v Praze, kde studium ukončil v roce 1952. Věnoval se komorní sochařské, keramické tvorbě a práci s porcelánem. Řada jeho děl byla realizována v architektuře.
Od roku 1954 se zabýval restaurováním kamene, štuku a keramiky, vytváří faksimile plastik v umělém kameni. Podílel se např. na rekonstrukci barokových váz pro zahradu zámku v Tróji.