sochy: 

Akad. sochař Ivan Záleský se narodil 9. 8. 1948. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval pod vedením prof. Karla Lidického (1966-1972). Autor se ve své tvorbě zaměřuje především na figurální plastiku za použití základních materiálů, kterými jsou bronz, cín, vosk, dřevo, kámen. Ivan Záleský se rovněž věnuje kresbě a malbě. V jeho malířské tvorbě převládají polokresby, poloreliéfy za použití vosku, textilu, tuše či vegetace. Obrazy jsou z převážné části kombinací kresby a plastiky. Trojrozměrnost autorových obrazů logicky vyplývá z jeho sochařského umění. U kovových plastik provádí odlévání a následné cizelování a patinu autor sám, jedná se tak o autorský odlitek.

Ivan Záleský se účastnil výstav pořádaných Svazem českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění např. oblastní galerie v Litoměřicích, Liberci, Náchodě, Olomouci.

http://www.ivanzalesky.eu/