sochy: 

Karel Kronych se narodil v Rakovníku v roce 1926. Od roku 1949 studoval u profesora Lidického, Salzmana a Boudy na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity, od roku 1955 studoval na AVU u profesora Jana Laudy.
Podílel se na sochařské výzdobě československého pavilonu na výstavě v Bruselu – Expo 58, kde jako člen tvůrčího kolektivu obdržel zlatou medaili. Je tvůrcem řady reliéfů, plastik a různých ozdobných stěn na veřejných budovách.