Pravoslav Rada, 1967, kamenina, kov, Výstaviště Černá Louka, Ostrava

Černá Louka

realizace dohromady z Jindřiškou Radovou