Václav Šimek, pískovec, 1957-1958, osazena 1960, parčík na Klárově, mezi ulicemi Klárov a Valdštejnská a Starými zámeckými schody, Praha, show on the map

Dívka s holubicí

Autor příspěvku: Jakub Smolík