František Patočka, kameň, bronz, Košice, Trieda SNP, 1970, show on the map

Holubica

Holubica

Holubica