Oldřich Fridrich, 1984, vápenec, Důlní podnik 1 - Důl Darkov, Stonava, show on the map

Horník

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový