Jaroslav Hladký, 1984, bronze, Primary School, Mikulova 1594, Chodov, Praha 4, show on the map

Kladina - Nafoukaná

Autor příspěvku:

Romana Drdová