Rudolf Doležal, 1973, beton, VÚHŽ Dobrá 240, Dobrá, show on the map

Krystalické tuhnutí kovů

Krystalické tuhnutí kovů

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový