Vladimír Procházka, 80.léta,fasádní kovová plastika,Ústí n.L.-Velká Hradební, Národní dům,stav 2016, show on the map

Květ

Autor příspěvku: Ladislav Černý