Jan Gajdoš, 1982, sklo, obecní úřad Nedachlebice, Nedachlebice 250, show on the map

Leptaná skleněná vitráž

Leptaná skleněná vitráž

Spoluautor ing. arch. Milan Možný.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový