Alois Mikulka, Mikuláš Dic, kameň, Sv. Anny - zdravotné stredisko, Holíč, show on the map

Levík