Jaroslav Přindiš, 1972, Dříve před prodejnou Přerovanka, posleze přesunuto na krytý bazén Přerov, show on the map

Lidské vztahy

Lidské vztahy

Lidské vztahy

Autor příspěvku: Daniel Rybka