Michael Bílek, 1985, pískovec, Ještědská ul. před střediskem Horizont, Liberec, show on the map

Matka

Matka

Tomanová, Kateřina: Památky a plastiky Liberce. Zprávy České besedy č. 65, Liberec 1989. Mohr, Jan: Pomníky a památníky ve městě Liberci. Liberec 2000. NPÚ, ÚOP v Liberci, Sbírka průzkumů, posudků a zpráv, JP 194.

Autor příspěvku: Petr Freiwillig