Milan Chlíbec, keramika, ul. Podkrušnohorská, Litvínov

Mísy a sloupy

Mísy a sloupy

Mísy a sloupy

Na vyzděném soklu byly instalovány 2 mísy Věra Kryštůfková a 3 keramické sloupy Milan Chlíbec, z důvodu poškození byly postupně jednotlivé objekty odstraněny.

Autor příspěvku: Jana Břečková