Jiří Novák, 70. léta, hliník, železo

Mobilní plastika

zničeno před osazením

Autor příspěvku: Mikuláš Laub