Eliška Rožátová, spoluautor sochař Jan Fišar, 1973, na fasáde obchodného domu Šíravan, Námestie oslobotiľov, Michalovce, show on the map

Mozaika