Mikuláš Dic, 1966, kámen, priečelia hotelu Jalta, Námestie osloboditeľov, Michalovce, show on the map

Mozaika