Jarmila Dicová Ondrejková, Mikuláš Dic, 1978, keramika, Štefánikova, Michalovce, show on the map

Mozaika