Jarmila Dicová Ondrejková, Mikuláš Dic, keramika, Štefánikova, Humenné, show on the map

Mozaika