Vladimír Groš, 1981-83, keramika, Včelín 653, Kvasice, show on the map

Mozaika

Pro místní MŠ. Architektonická spolupráce ing. arch. Antonín Adamík.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový