Adolf Havelka, 1969, kámen, Moldavská cesta, Trieda Slovenského nároného povstania, Košice, Slovensko, show on the map

Kompozícia (Strelec)