František Patočka, 1983, kameň, pri diaľnici Prešov-Košice, odpočívadlo Petrovany, show on the map

Plastika

Plastika