Vendelín Zdrůbecký, 1958, pískovec, park Rumburské vzpory, Rumburk, show on the map

Nepokořený

Autor příspěvku: Ladislav Černý