autor neznámý, 80s, ceramic, Masarykova ailway station, Prague, show on the map

obklad vstupu do informací