Jana Bartošová - Vilhanová, 1976, kov, Legionářů, Příbram, show on the map

Obrysy postav („Sportovci“)

na sportovní hale

Autor příspěvku:

Mikuláš Laub