Emil Venkov, 1980, nerez,  Nábrežie Ivana Krasku, Piešťany, show on the map

Óda na mladosť

Óda na mladosť

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový