František David, 1949, bronz, Fajnorovo nábrežie, Bratislava, show on the map

Pamätník SNP