Josef Vajce, 1984, vračanský vápenec, Na návsi 25, Drahelčice, show on the map

Pamětní deska

Pamětní deska

Pamětní deska

Původní nápis na pamětní desce byl vyměněn.

Autor příspěvku:

Ondřej Surový