Jarmila Malátová, pískovec, 1979, před krematoriem, Pražská třída, České Budějovice, show on the map