Ivan Jilemnický, 1978, pískovec, Nové mlýny, Praha 1, show on the map

Pocta poštovní známce

Pocta poštovní známce

Na současné místo osazena až roku 2010, do té doby v ateliéru autora

Autor příspěvku: Mikuláš Laub