Pravoslav Rada, 1977, kamenina glazovaná, terasa kavárny Rostov, Praha

Pohádková zahrada

Pohádková zahrada

Pohádková zahrada