Tibor Bártfay, Memorial to Ľudovít Štúr, stone, bronze, Bratislava 1 – Staré Mesto, Námestí Ľ. Štúra – square, 1973, show on the map

Pomník Ľudovíta Štúra

cooperation with Ing. arch. Ivan Salay

Autor příspěvku:

Hynek Alt, Pavel Karous