autor neznámý, Benešova třída, Hradec Králové, show on the map

Pramen

Pramen

Pramen

Benešova třída byla postavena v 80.letech, z té doby je i dokumentovaná socha. Dříve to byl pravděpodobně vodotrysk, nebo spíše pramínek, ze kterého voda stékala dvěma drážkami v podélné ose objektu.

Autor příspěvku: Ondřej Lipenský