Ján Mathé, 1973, umělý kámen, Hellova, Košice, Slovensko, show on the map

Preliezačka I. - Ryba

Preliezačka I. - Ryba