Jaroslav Bejček, 1973, keramika, Březenecká 4704, Chomutov, show on the map

Reliéf

na sportovní hale

Autor příspěvku: Lucie Růžičková