Karel a Milena Veličtí, 1972, keramika, Katastrální úřad, Liberec, show on the map

Reliéf pro exteriér Podniku výpočetní techniky

Reliéf pro exteriér Podniku výpočetní techniky

Autor příspěvku:

Pavel Karous