Jiří Seifert, 1966, kámen, Strážní, vojenský hřbitov v Ruprechticích, Liberec, show on the map

Reliéfy

Reliéfy

Reliéfy

Soubor devíti reliéfů (Tobruk, Dukla, Sokolovo, Lidice, Ležáky, Terezín, Dunkerque, 9.květen a SNP)