80. léta. keramika, Obchodní areál Růže, Hráského, Praha 4, show on the map

sochařsky pojednaná okna schodiště

sochařsky pojednaná okna schodiště