1989, steel, glass, Diplomatický komplex, Trojská, Troja, Prague, show on the map

sochařský pojednaná střecha nad vchodem

sochařský pojednaná střecha nad vchodem