Stanislav Kolíbal, 1968, litý beton, před Kongresovým centrem, Vyšehrad, Praha 4, show on the map

sochařsky pojednané opěrné zdi Nuselského mostu