Slavoj Nejdl, 1987,kámen, Vřídelní ul., Karlovy Vary, show on the map

Stéla se rty

Autor příspěvku: Ladislav Černý