autor neznámý, sádra, v zasedací místnosti akademického senátu ČVUT FEL, Technická 2, Praha, show on the map

technický reliéf

Autor příspěvku: murhaaya