Jaroslav Brož, 1973, vápenec, Pionýrů, Frýdek - Místek, show on the map

Úrodná země

Úrodná země

Původně součást fontány, dnes v kruhovém objezdu dětského dopravního hřiště.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový