Dušan Topoľský, 1977, kov, Králova 25, Valašské Meziříčí, show on the map

Valašská krajina

Valašská krajina

Na fasádě prodejny potravin Vyhlídka.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový