Jiří Novák, 60. léta 20. stol, slitina, Praha - bývalá Československá Televize

Vlnění

Mělo by se jednat o část plastiky Vlnění z průčelí tehdejší Československé Televize. 70 x 105 cm. Existují dobové fotografie?

Autor příspěvku: Barbora Řiháková