Roman Podrázský, 1978, beton,před katastrálním úřadem, ul. Na Písku, Havlíčkův Brod, show on the map

Vlny

Vlny

Autor příspěvku: Ladislav Černý