Jaroslav Opl, 1979, keramika, Masná - vjezd mrazíren, Brno, show on the map

Výzdoba vjezdu mrazíren

Výzdoba vjezdu mrazíren

Spoluautorka Božena Matalová.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový