Nyní můžete také vložit vlastní příspěvek se sochou. Váš příspěvek by měl obsahovat minimálně:

  • fotografii sochy
  • umístění sochy (kliknutím na mapu ve formuláři, s místem lze pak ještě pohybovat kurzorem myši, program automaticky vytvoří lokaci GPS)

Dále můžete vložit i název sochy, krátký textový popisek a autora sochy ze seznamu. V případě že v seznamu není, jeho jméno vložte sami. Neznáte-li autora, vyberte ze seznamu položku „autor neznámý“.

Ke zveřejnění nedojde okamžitě, ale až po schválení Vašeho příspěvku administrátorem webu.

Děkujeme.

Vložte sochu