sochy: 

Arnošt Košík se narodil v roce 1920 v Novém Městě na Moravě, rok před absolutoriem novoměstské reálky v roce 1942 odešel studovat na kamenosochařskou školu v Hořicích. V letech 1943 až 1944 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Jana Laudy, Josefa Wagnera. Po násilném uzavření vysokých škol byl nuceně nasazen. Po válce pokračoval ve studiu tentokrát na Akademii výtvarných umění u profesora Karla Pokorného, kde studium dokončil v roce 1947.
V roce 1952 a 1953 pracoval jako kamenosochař na pomníku J. V. Stalina v ateliéru Otakara Švece a v roce 1953 a 1954 pomáhal při realizaci brněnského pomníku „Vítězství“ Vincence Makovského.
V roce 1965 vytvořil s pomocí sochaře Antonína Kalvody reliéf nad vchodem do Kulturního domu v Ústí nad Labem nazvaný Opera a Drama, který v obrysových liniích znázorňoval dvě proti sobě ležící ženské figury. Dílo bylo progresivně vytvořeno ze svařovaného ocelového odpadu, z opotřebovaných ložisek a pruhů tankových pásu. Za Normalizace po okupaci Československa v roce 1968 byl kompetentními úředníky odstraněn a nahrazen nápisem Kulturní dům. Reliéf podle paranoidních normalizačních úředníků evokoval tankovým pásem rozjeté figury. Košík vytvořil pro veřejný prostor desítky monumentálních realizací především pro svoje rodné Nové město na Moravě. Jeho nejznámějším dílem je abstraktní plastika Fuga (Varhany) z roku 1966 pro veřejný parter občanské vybavenosti sídliště Hloubětín v Praze, jehož bruselskou estetiku (před neodbornou postmoderní revitalizací sídliště), skvěle dotvářelo. Rytmicky se opakující jehlany a čočky vyjadřují zhmotnělou představu hudbu. Plastika je jednou z nejpůsobivějších a nejinspirativnějších, které vznikly pro veřejná prostranství pražských sídlišť v 60. letech. Dílo se také stala tématem krátké rozhlasové hry na českém rozhlasu vizuálních umělců Michala Pěchoučka a Romana Štětiny a je i častým cílem komentovaných prohlídek za uměním ve veřejném prostoru v rámci festivalu Street for Art a projektu Vetřelci a volavky. Sochař Arnošt Košík zemřel v roce 1990 v Praze.

autor medailonku: Pavel Karous